onsdag 9 september 2009

Mikrofiktioner / 2009


MIKROFIKTIONER 2/5 - 12/5 2009

Det sägs att människan blir till genom sina historier om sig själv och sin omgivning, att postmodernismen dödade de stora berättelserna till förmån för de små, och att 1900-talets krigstrauman skapat en uppsjö av individuella berättelser som trotsar den etablerade historieskrivningen. I så fall borde människan vara ett starkare subjekt än någonsin. Men "Globaliseringen", "neoliberalismens triumf" och det "fria informationssamhället" har blivit vår tids nya stora berättelser samtidigt som bloggosfären skapat en inflation i personliga berättelser. Alla talar men ingen lyssnar. Kanske för att språket som Katarina Frostensson uttrycker det förlorat sin mening, blivit ett blankt språk utan skugga som breder ut sig på skyltarna, anslagen och rubrikerna, ett språk som oavbrutet tolkar och omtalar i tron på sanningens förlösande potential. Men bakom varje sanning finns en annan sanning, och en annan sanning. Mikrofiktioner är en utställning som tar sin utgångspunkt i en rad konstnärers begär efter ett annat språk. Ett mikrofiktivt språk som ringar in, förstorar upp och fiktionaliserar. Ett språk som blottlägger varats absurditet, begärets hemlöshet och fiktionens instängdhet. Men också möjlighet. För om allting är text, fiktioner, manipulationer, ja då är heller inte vetenskapliga och teoretiska förklaringsmodeller något annat än mer eller mindre skickligt berättade historier. Att berätta en så intressant historia som möjligt blir då lika mycket ett estetiskt som etiskt imperativ.

Curator:
Sinziana Ravini
Medverkande konstnärer:
Simon Berg, Casia Bromberg, Anders Engström, Agnes Holmström, Martin Jacobson, Klara Källström, Viktor Rahmqvist, Nina Åling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar